กิจกรรมพลังงานจังหวัด

กระทรวงพลังงาน
58122201_1
มิ.ย. 5
มิ.ย. 5

สพจ.จังหวัดพิจิตรจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ภาคประชาชน เพื่อร่วมกันอนุรักษ์พลังงาน

สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร จัดสัมมนาให้ความรู้แก่ภาคป […]

  Read more
phichit
มิ.ย. 4
มิ.ย. 4

สพจ.พิจิตร รู้ค่าพลังงาน ตอน เตาเผาขยะไร้ควัน

รู้ค่าพลังงาน ตอน เตาเผาขยะไร้ควัน ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิ […]

  Read more
Percian Cat4
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

สพจ.พิจิตร จัดสัมมนาให้ความรู้แก่ภาคประชาชน

จังหวัดพิจิตร จัดสัมมนาให้ความรู้แก่ภาคประชาชน เพื่อร่ว […]

  Read more
15
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

สพจ.พิจิตร อบรมการจัดทำเว็บไซต์

เจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตรเข้าร่วมการอบรมจ […]

  Read more