กิจกรรมพลังงานจังหวัด

กระทรวงพลังงาน
พ.ค. 0
เม.ย. 0
ก.พ. 0
ม.ค. 0
ม.ค. 0
ม.ค. 0
ต.ค. 0
ก.ย. 0
ส.ค. 0
ก.ค. 0
มิ.ย. 1
พ.ค. 0
เม.ย. 0
มี.ค. 0
ม.ค. 0
พ.ย. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ก.ย. 0
ส.ค. 1
ก.ค. 1
cover
ก.ค. 0
subsidy
มิ.ย. 0
l
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

สพจ.ลำพูน ประชาสัมพันธ์โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน

ผู้ประกอบการ ร้านค้า หาบเร่ แผงลอย อาหาร ในจังหวัดลำพูน […]

  Read more
pr2png_Page1
มี.ค. 0
มี.ค. 0

สพจ.ลำพูน ประชาสัมพันธ์โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน

โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการ […]

  Read more
winlp-11
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0

สพจ.ลำพูน ร่วมออกบูธจัดกิจกรรมในงานเจ้าแม่จามเทวีและฤดูหนาวจังหวัดลำพูนประจำปี 2559

สพจ.ลำพูน ร่วมออกบูธจัดกิจกรรมในงานเจ้าแม่จามเทวีและฤดู […]

  Read more
cover
พ.ย. 1
cover
พ.ย. 1
พ.ย. 1

สพจ.ลำพูน ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดเคลื่อนที่

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 สำพนักงานจังหวัดลำพูน นำ […]

  Read more
wall4
ต.ค. 2
solar-water-pump
ก.ย. 3
ก.ย. 3

สพจ.ลำพูน ประชาสัมพันธ์ เอกสาร รับสมัครเข้าร่วมโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง

สพจ.ลำพูน ประชาสัมพันธ์ เอกสาร หลักเกณฑ์การรับสมัครเข้า […]

  Read more
14232665_1392653910750925_3292630138491863877_n
ก.ย. 1
yudsad-8
ก.ย. 1
ณ โรงเรียนป่าตาลวิทยาคม ลำพูน
มิ.ย. 3
มิ.ย. 3

สพจ.ลำพูน “ฝึกอบรมเยาวชนกับการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า”

        การฝึกอบรมเยาวชนกับการใช้พล […]

  Read more
ณ โรงเรียนป่าตาลวิทยาคม ลำพูน
มิ.ย. 1
มิ.ย. 1

สพนจ.ลำพูน “รวมพลังคนไทย ลดพีคไฟฟ้า”

ณ โรงเรียนป่าตาลวิทยาคม ลำพูน สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพ […]

  Read more