กิจกรรมพลังงานจังหวัด

กระทรวงพลังงาน
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0

สพจ.ชุมพร “ประชุมคณะทำงานไตรภาคีจังหวัดชุมพร วาระพิเศษ ครั้งที่ 1”

—– นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุ […]

  Read more
17636977_1389285801134740_7610578300611661943_o
เม.ย. 1
เม.ย. 1

สพจ.ชุมพร “สัมมนาให้ความรู้และศึกษาดูงานฯ” วันที่ 4-5 เม.ย. 60

การสัมมนาให้ความรู้และศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการสื่อสารแล […]

  Read more
17358978_1865269543739412_3304163766454241019_o
มี.ค. 1
มี.ค. 1

สพจ.ชุมพร จัดกิจกรรม “พลังงาน…ตามรอยพ่อ”

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายณรงค์ พลละ […]

  Read more
1
พ.ย. 1
พ.ย. 1

สพจ.ชุมพร ร่วมงาน”ร่วมพลังแห่งความภักดี” ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ

              ตามที่จังหวัดกำหนดจัดกิจกรรมตามรอยพระยุคล […]

  Read more
save-water1-copy
ต.ค. 0
ต.ค. 0

สพจ.ชุมพร “รณรงค์ร่วมใช้น้ำอย่าง…ประหยัด”

สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร ขอเชิญชวนหน่วยงานราชการร่วม […]

  Read more
king
ต.ค. 1
ต.ค. 1

สพจ.ชุมพร *กิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช*

                        ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง […]

  Read more
hd
ก.ย. 0
ก.ย. 0

สพจ.ชุมพร “ประชุมคณะกรรมการบริหารพลังงานจังหวัดชุมพร”

             สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร กำหนดจัดการประ […]

  Read more
hd
ส.ค. 1
head
ส.ค. 3
ส.ค. 3

สพจ.ชุมพร “โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลฯ”

             ด้วยกระทรวงพลังงาน ได้จัดทำโครงการเพิ่มสมร […]

  Read more
mother copy
ส.ค. 1
ส.ค. 1

สพจ.ชุมพร ♦ร่วมพิธีในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา12 สิงหามหาราชินี♦

                        นายทองรัตน์ วรรณนุช พลังงานจังห […]

  Read more
ส.ค. 1
ส.ค. 1

สพจ.ชุมพร “การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน”

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน (นายนที ทับ […]

  Read more
13892291_10207063396730759_3834906709032364692_n
ส.ค. 2
ส.ค. 2

สพจ.ชุมพร ☻โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ☻

กิจกรรมรณรงค์เพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานและพ […]

  Read more
header2 copy
ก.ค. 4
ก.ค. 4

สพจ.ชุมพร “งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559”

                     ด้วยจังหวัดชุมพร กำหนดจัดงานเฉลิมพ […]

  Read more
header
ก.ค. 4
ก.ค. 4

สพจ.ชุมพร ” โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ส่วนที่ 2 “

กิจกรรมการจัดงานประชุมผู้แทนคณะทำงานลดใช้พลังงานภาครัฐ […]

  Read more
image
มิ.ย. 7
มิ.ย. 7

สพจ.ชุมพร “ร่วมมือร่วมใจ♥ลดใช้พลังงาน”

สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร และ กระทรวงพลังงาน จัดกิจกร […]

  Read more
IMG_9085
มิ.ย. 1
มิ.ย. 1

สพจ.ชุมพร “ร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชน”

พนจ.ชุมพร ร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชน

  Read more