กิจกรรมพลังงานจังหวัด

กระทรวงพลังงาน
phuket_26-08-59_no24
ก.ย. 7
ก.ย. 7

สพจ.ภูเก็ต นำรถโมบายออกพื้นที่ให้ความรู้ด้านพลังงาน ณ โรงเรียนเมืองถลาง

การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านพลังงานในครั้งนี้มีวัตถุประส […]

  Read more