กิจกรรมพลังงานจังหวัด

กระทรวงพลังงาน
รายงานงบทดรองเดือนกุมภาพันธ์ 2561
มี.ค. 1
มี.ค. 0
มี.ค. 0
มี.ค. 0
ก.พ. 0
ก.พ. 0
ก.พ. 0
ก.พ. 0
ก.พ. 0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ
ก.พ. 3
พ.ค. 1
เม.ย. 1
ก.ย. 2
ก.ย. 2

สพจ.บึงกาฬ-จัดอบรมกฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่ อปท.ในพื้นที่

วันที่ 8 กันยายน 2559 สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ จัดอ […]

  Read more
ส.ค. 2
ส.ค. 2

สพจ.บึงกาฬ-ประชาสัมพันธ์โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน

สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ ขอประชาสัมพันธ์โครงการเงิน […]

  Read more