สพจ.สุราษฎร์ธานี จัดอบรมโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมแก้วสมุยคอนเวนชั่น 1 โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนานจิรศักดิ์ ชัยฤทธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 368 คน

DSCF8597   DSCF8587   DSCF8558   DSCF8549    DSCF8624DSCF8615DSCF8631    DSCF8686DSCF8673  DSCF8834