วันพุธ ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา

สำนักงานพลังงานจังหวัดระนองได้ดำเนินการจัดโครงการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับกลุ่มจังหวัดตามยุทธศาสตร์ประเทศ ขั้นตอนประชุมชี้แจงโครงการและประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนปฏิบัติการด้านพลังงาน ครั้งที่ ๒  ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านแหลมนาว หมู่ที่ ๖ ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จ.ระนอง โดยนายธเนต ธนาวุฒิ พลังงานจังหวัดระนองและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคา ร่วมเปิดการประชุมและสำรวจเก็บข้อมูลการใช้พลังงานในบ้านแหลมนาวเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดทำโครงการในแผนปฏิบัติการด้านพลังงานต่อไป

 

17669068_677166739152268_22707462_o17571119_677166932485582_1434430057_o17668659_677166829152259_1642881959_o17670808_677166719152270_2120097633_o

17761259_678832025652406_106272555_o17571820_677167069152235_1969835426_o