วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม “พลังงาน…ตามรอยพ่อ” เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชการที่ 9 และเพื่อเป็นการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในจังหวัดชุมพร ได้น้อมนำเอาโครงการพัฒนาพลังงานด้านต่างๆ ที่พระองค์ได้ทรงริเริ่มไว้ มาใช้ในการอนุรักษ์พลังงาน และพัฒนาแหล่งพลังงานทดแทนให้เหมาะสมกับพื้นที่และบริบทของจังหวัดชุมพร ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ภายในงานได้รับความสนใจจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและกลุ่มชุมชนอนุรักษ์ด้านพลังงานเข้าร่วมออกบูธ
ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้รับชมวีดิทัศน์ “ในหลวงกับพระอัจฉริยะภาพด้านพลังงาน” และการแสดงชุด “เทิดไท้องค์ราชัน” จากนักแสดงโรงเรียนศรียาภัย และมอบเกียรติบัตรแก่อาสาสมัครพลังงานดีเด่น จับฉลากมอบของรางวัลแก่ผู้โชคดีที่เข้าร่วมงาน และเดินเยี่ยมชมบูธ อาทิเช่น นิทรรศการพลังงานตามรอยพ่อ, โมเดลพลังงานทดแทน, วิทยาลัยเทคนิคชุมพร, ฟาร์มเห็ดห้วยบอน, สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร, สำนักงานพานิชจังหวัดชุมพร, บริษัท ปตท.สผ. จำกัด(มหาชน), บริษัท ซีเฟรซอินดัสตรี จำกัด(มหาชน), บริษัท จีไอ กรีน พาวเวอร์ จำกัด, สินค้าOTOP จังหวัดชุมพร, บริษัท เอ็มจี ประเทศไทย จำกัด(ชุมพร), สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร


 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13