เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา

                             เจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแหลมสน ลงพื้นที่ ณ เกาะกำตก (อ่าวเขาควาย) ท้องที่หมู่ที่ 1 ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง เพื่อทำการสำรวจพื้นที่,พิจารณาออกแบบและประมาณการ การติดตั้งแหล่งพลังงานทดแทนในบริเวณเกาะกำตก และช่วยกันเก็บเศษไม้ เศษขยะ ทำความสะอาดบริเวณชายหาดเกาะค้างคาวและเกาะญี่ปุ่น ซึ่งปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยว อันเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของอุทยานแห่งชาติแหลมสน จึงมีความต้องการที่จะติดตั้งโซล่าร์เซลส์ ผลิตไฟฟ้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่อุทยาน ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในเกาะกำตก ประมาณ 10 ท่านได้ใช้ประโยชน์ ในการประกอบอาหาร แสงสว่าง วิทยุสื่อสาร สูบน้ำฯลฯ ต่อไป

15025656_1852356178384943_444076447148583515_o

15044878_1018730291588510_1637618588_o

15000813_1852379205049307_3862255655973098340_o

14976914_1852356961718198_1347019514250453449_o

15016349_1852357361718158_4937566208252817063_o

สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่ →  https://www.facebook.com/energy.ranong