สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร ขอเชิญชวนหน่วยงานราชการร่วมรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด ภายในอาคารสำนักงาน

save-water1-copy