ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร นายทองรัตน์ วรรณนุช พลังงานงานจังหวัดชุมพร นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ภายในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

                    •  พิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชุมพร

                   •   ได้จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชา ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชประดับเครื่องทองน้อย ณ สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร ศาลากลางชั้น ๔ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

                    •   พิธีแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล วันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๙ น. ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยร่วมแปลอักษรเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อชาวชุมพร โดยมีพสกนิกรร่วมพิธีฯ กว่า ๑๐,๐๐๐ คน โดยพสกนิกรได้ร่วมกันจัดแถวแปลเป็นตัวอักษร สัญลักษณ์เลข ๙ ไทย ซึ่งหมายถึง รัชกาลที่ ๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกับ พัด ๘ แฉก หมายถึง พื้นที่ ๘ อำเภอของจังหวัดชุมพร ที่น้อมนำแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวง สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และวงสีขาว ด้านล่างเลข ๙ หมายถึง น้ำกระเพื่อมเป็นระลอก คือพสกนิกรชาวชุมพรที่มาร่วมพิธีแสดงความสำนึกพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความไว้อาลัยในครั้งนี้

                    •   พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานเอนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองชุมพร ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ในวันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙


14725574_1428576290489201_5046984627244395047_n            14686460_10207616913048321_395700125_n14642486_1428576613822502_22509440757162250_n                         1 15 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13                                                         14