สพจ.ภูเก็ต เข้าร่วม “งานเทศบาลสัญจรพบประชาชน” เพื่อให้ความรู้ด้านพลังงานแก่ผู้เข้าร่วมงาน ในวันที่ 20 กันยายน 2559 ณ โครงการพาร์คแอนด์ช๊อฟ

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือเสริมสร้างความรู้เรื่องพลังงานและการประหยัดพลังงานเพื่อตระหนักถึงคุณค่าพลังงาน แก่ผู้ที่เข้าร่วมงาน “งานเทศบาลตำบลฉลองพบประชาชน”

มีการบรรยายในหัวข้อการประหยัดพลังงานที่สามารถทำได้ในชีวิตประจำวันและกิจกรรมให้ความรู้นำเสนอหลักการทำงานของแผงโซลาร์เซลล์ในการผลิตไฟฟ้าและสาธิตการทำอาหารโดยใช้พลังงานทางเลือกเพื่อลดการใช้พลังงาน


ภาพบรรยากาศในการจัดกิจกรรม

phuket_20-09-59_no01 phuket_20-09-59_no02 phuket_20-09-59_no03 phuket_20-09-59_no04 phuket_20-09-59_no05 phuket_20-09-59_no06 phuket_20-09-59_no07 phuket_20-09-59_no08 phuket_20-09-59_no09 phuket_20-09-59_no10 phuket_20-09-59_no11 phuket_20-09-59_no12 phuket_20-09-59_no13 phuket_20-09-59_no14 phuket_20-09-59_no15 phuket_20-09-59_no16

Δ