สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารพลังงานจังหวัดชุมพร เพื่อพิจารณาปรับปรุงและผลักดันแผนปฏิบัติการด้านพลังานจังหวัดชุมพร ในวันพฤหัสบดีที่8 กันยายน 2559  เวลา 13.30-16.00 น.   ณ ห้องประชุมสัตบงกช ชั้น 2 โรงแรมมรกต ตำบลท่าตะเภา  อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร


d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 d11                    d12