สพจ.ภูเก็ต เข้าร่วม “งานมหกรรมอาหารปลอดภัยและโภชนาการเพื่อสุขภาพ เทศบาลตำบลวิชิต”   เพื่อให้ความรู้ด้านพลังงานแก่ผู้เข้าร่วมงาน  ในวันที่ 7-8 กันยายน 2559  ณ  สวนศรีภูวนาถ ตำบลวิชิต  จังหวัดภูเก็ต

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือเสริมสร้างความรู้เรื่องพลังงานและการประหยัดพลังงานเพื่อสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงคุณค่าพลังงาน 

มีกิจกรรมให้ความรู้ในการประหยัดพลังงานที่สามารถทำได้ในชีวิตประจำวัน, นำเสนอหลักการทำงานของแผงโซลาร์เซลล์ในการผลิตไฟฟ้าและสาธิตการใช้พลังงานทางเลือกในการประกอบอาหาร โดยการใช้เตาซุปเปอร์อั้งโล่สาธิตการนึ่งซาลาเปาและการใช้เตาย่างไร้ควันในการย่างไก่แจกผู้เข้าร่วม


ภาพบรรยากาศในการจัดกิจกรรม

phuket_07-09-59_no01 phuket_07-09-59_no02 phuket_07-09-59_no03 phuket_07-09-59_no04 phuket_07-09-59_no05 phuket_07-09-59_no06 phuket_07-09-59_no07 phuket_07-09-59_no08 phuket_08-09-59_no01 phuket_08-09-59_no02 phuket_08-09-59_no03 phuket_08-09-59_no04 phuket_08-09-59_no05 phuket_08-09-59_no06

Δ