สพจ.ภูเก็ต ร่วมกับโรงเรียนบ้านไม้เรียบ จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องพลังงานแก่นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนบ้านไม้เรียบ

การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านพลังงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คืออบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทน,การประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวัน และตระหนักถึงคุณค่าของพลังงาน จัดในวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านไม้เรียบ(ตันติโกวิทบำรุง) ต.กะทู้

โดยมีผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ นักเรียนโรงเรียนบ้านไม้เรียบ

มีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทน, การประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวัน, โชว์ศักยภาพการประหยัดพลังงานของรถโมบาย(Energy Mobile Unit) โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์


ภาพบรรยากาศในการจัดกิจกรรม

phuket_30-08-59_no01 phuket_30-08-59_no02 phuket_30-08-59_no03 phuket_30-08-59_no04 phuket_30-08-59_no05 phuket_30-08-59_no06 phuket_30-08-59_no07 phuket_30-08-59_no08 phuket_30-08-59_no09  phuket_30-08-59_no11 phuket_30-08-59_no12 phuket_30-08-59_no13 phuket_30-08-59_no14 phuket_30-08-59_no15 phuket_30-08-59_no16 phuket_30-08-59_no17

Δ