สพจ.กระบี่ ดำเนินการจัดกิจกรรม “รวมพลัง คนไทยลดใช้พลังงาน”ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานผ่านสื่อนิทรรศการท้องถิ่น ประจำปี 2558 (ส่วนที่เหลือ) ในงานถนนวัฒนธรรมกระบี่ ณ บริเวณถนนกำแพงประวัติศาสตร์จังหวัดกระบี่

1 2 3 4 5 6 7 8

43254 43255 43258 43259 43260 43306 43307 43308 43309 43311