กิจกรรมรณรงค์เพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ Energy Mobile Unit 

 

                 สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมออกหน่วยประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านพลังงานในกิจกรรม “อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน ๘๔๐,๐๐๐ กล้า เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ”  ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ Energy Mobile Unit               ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ในวันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ บริเวณพื้นที่ป่าชายเลนบ้านบางมั่น หมู่ที่ ๑๕-๑๖ ตำบลนาพญา  อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

13669678_10207063392650657_3520373945890284668_n13669765_10207063396930764_5802407601768271135_n13886355_10207063370850112_6111056089656795984_n13887090_10207063367490028_8134834875742592662_n13681014_10207063385530479_8920680397876006173_n13872733_10207063372650157_2341501914304626793_n 13873006_10207063401770885_251321288121680890_n13873046_10207063388650557_7535785976921256678_n13876226_10207063377210271_7439379556991989972_n13876242_10207063403050917_2728926564743539638_n 13879340_10207063401130869_6083951809981419248_n13882172_10207063369290073_3686574441046359234_n 13882385_10207063379250322_6773551880789733717_n13882453_10207063402330899_898994664277793064_n13882463_10207063373690183_6985977900949788500_n13882629_10207063402690908_8853979179985473291_n 13886355_10207063370250097_9136951242824638966_n13892181_10207063388330549_9027307420452429760_n13892371_10207063400810861_3756228270840474027_n13900280_10207063399890838_55251325723826972_n 13901317_10207063399530829_3603541649451183666_n13902645_10207063403370925_5664813397716223041_n 13906665_10207063378290298_7017218081266024693_n13907125_10207063400290848_2343005329924380549_n
13907209_10207063378490303_2666069752674515551_n13912733_10207063395890738_8163928258251354660_n 13912874_10207063402050892_1464880910209416028_n13912878_10207063375570230_7087785819072060807_n 13920722_10207063403850937_9021647941108317329_n13924930_10207063394930714_6907365566661530721_n


13901532_10207063379690333_8566972674370183076_n