ด้วยจังหวัดชุมพร กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร      เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันพระราชสมภพ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เพื่อให้ปวงชนชาวจังหวัดชุมพรได้แสดงออกถึง ความจงรักภักดีอย่างพร้อม

เพรียงกัน
                      สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร นำโดย นายทองรัตน์ วรรณนุช พลังงานจังหวัดชุมพร พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมประกอบพิธี ดังนี้
                     1. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล  ณ บริเวณถนนปรมินทรมรรคา เวลา 07.00 น.
2. พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร  ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร เวลา 09.00 น.
3. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าสำนักงานเทศบาล
เมืองชุมพร เวลา 18.00 น.


3   2   1