สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่ ได้ดำเนินงาน “โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคประชาชน” โดยเน้นกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์พลังงาน มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายโฆษณา (ป้ายคัดเอาท์)

184295 184296 13499591_10209808734236735_1396878040_o196 2232 3104 4198 6291 6815 7192 9541 9588