สพจ.สุราษฎร์ธานี ร่วมจัดนิทรรศการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านม่วงลีบ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

IMAG3137