อนาคตประเทศไทย ตอน มหกรรมพลังงานชุมชนคนสตูล

ทางสำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล โดย นายวิชาญกรณ์ ประภาวิทย์ พลังงานจังหวัดสตูล และเจ้สหน้าที่ฯ ได้จัดกิจกรรม “มหกรรมพลังงาน มีพลังงาน มีความสุข”เพื่อชุมชนคนสตูล ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล