สพจ.พัทลุง ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมวันลดใช้พลังงาน ณ สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง ในวันที่ 28 มิถนายน พ.ศ.2559

1