ปิดเครื่องไฟฟ้าทุกชนิดและปิดไฟเสมอเมื่อเลิกใช้งาน หากไม่ร้อนเกินไปก็เปิดพัดลมแทนแอร์บ้าง             ใช้ตู้เย็นให้ถูกวิธี เปิดแอร์พอประมาณ

ทดสอบ VCD