ในวันที่ 9 มกราคม 2559 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2559
ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชจ.นครศรีธรรมราช พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานและของแจกมากมาย
คำขวัญวันเด็ก 59 “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต”

922823_936362369732872_865535920703785875_n

922823_936362369732872_865535920703785875_n