นายวิชาญกรณ์  ประภาวิทย์ พลังงานจังหวัดสตูล พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ รณรงค์ลดการใช้พลังงานในหน่วยงานส่งนราชการ ภายในศาลากลางจังหวัดสตูล

รณรงค์