สพจ.นครศรีธรรมราช ขอเชิญณรงค์ประชาชนร่วมณรงค์การลดใช้พลังงาน