16-1

     สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ นักวางแผนพลังงานชุมชน อาสาสมัครพลังงาน ช่างชุมชน ผู้ประกอบการกลุ่ม ผลิตข้าวกล้องงอก (ข้าวฮาง) และ อบต.โพนทอง ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ วิสากิจลดใช้พลังงาน กลุ่มผลิตข้าวฮางงอก ด้วยเตาเศรษฐกิจประยุกต์แบบ มณฑล 2 กระทะ โดยได้เชิญ ดร.มณฑล หัสดินทร์ นายช่างเทคนิค ชำนาญงาน หัวหน้ายุทธศาสตร์พลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้คิดค้นออกแบบเตามณฑล 2 กระทะ ร่วมกับคุณประกอบ ชูไชยยัง อาสาสมัครพลังงานชุมชน ต.นาหมอบุญ อ.จุฬาภรณ์ มาเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ ด้านการคำนวนออกแบบ หลักการทำงาน การก่อสร้าง การทดสอบประสิทธิภาพ ซึ่งเตาตัวนี้มีประสิทธิภาพเชิงความร้อนถึง 40% โดยวางเป้าหมายการลดใช้ไม้ฟืนในกระบวนการนึ่งข้าวของกลุ่มได้ไม่น้อยกว่า 25% จุดเด่นของเตานี้คือ สามารถออกแบบก่อสร้างตามลักษณะภาชนะเดิมที่ชุมชนใช้ไม่ว่าจะเป็นทรงกลมหรือทรงเหลี่ยม จะเป็นกระทะขนาดใหญ่ ถังขนาด 200 ลิตร หรืออ่างสแตนเลสสำหรับการต้มหน่อไม้ หรือย้อมเสื้อกก ก็สามารถออกแบบประยุกต์ให้เหมาะสมได้ สำหรับกิจกรรมให้ความร้อน เช่น ต้ม นึ่ง ทอด คั่ว เนื่องจากมีการออกแบบที่ถูกหลักการไหลของอากาศ การถ่ายเทความร้อนที่ดี มีห้องเผาไหม้ 2 ชั้น ทำให้ ควันน้อย ใช้เชื้อเพลิงน้อย ความร้อนสูง มีการออกแบบเหมาะสมกับการใช้งานถูกสุขอนามัย ไม่ต้องก้มให้ปวดหลัง ไม่มีฝุ่นฟุ้งจากขี้เถ้าไม้ ไม่แสบตาจากควันไฟ ไม่โดนความร้อนจากการทำงานหน้าเตาเพราะฟืนและช่องอากาศถูกย้ายไปไว้ข้างหลังทั้งหมด นับเป็นนวตรรมเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่ใช้อย่างแพร่หลายทุกจังหวัดในภาคใต้ และตอนนี้ได้ขยายผลสู่ภาคอีสานซึ่งจังหวัดชัยภูมิเป็นที่แรก โดยวางเป้าหมายที่จะฝึกทักษะช่างชุมชนให้มีความชำนาญในการออกแบบ ก่อสร้าง สามารถพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางของภาคอีสานในการศึกษาดูงาน ขยายผลเตาประเภทนี้ ในอนาคต

รายระอียดวัสดุในการก่อสร้างเตา มณฑล 2 กระทะ

  1. ปูนปอร์ตแลนด์ 10 กระสอบเรื่อง
  2. ปูนฉาบ 4 กระสอบ
  3. ท่อใยหิน 6 นิ้ว ยาว 3 เมตร 2 ท่อ
  4. อิฐมอญ 1,300 ก้อน
  5. เหล็กเส้น ¼ นิ้ว ( 2 หุน) 6 เส้น
  6. ทรายหยาบ 3 คิว
  7. ทรายละเอียด 2 คิว
  8. กระเบื้องแผ่นเรียบขนาด 1.20 ม. X 2.4 ม. 2 แผ่น
  9. กระเบื้องปูพื้นขนาด 12 X 12 ซม. 12 ลัง
  10. ปูนยาแนว 2 ถุง 11. ลวดผูกเหล็ก 2 กก.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสำนักงานพลังงงานจังหวัดชัยภูมิ โทร : 044 812 388 หรือ ดร.มณฑล หัสดินทร์ นายช่างเทคนิค ชำนาญงาน หัวหน้ายุทธศาสตร์พลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรธรรมราช โทร : 08 6470 8664

16-2