image22

 

          รายการ Energy Update ตอน เชื้อเพลิงอัดแท่ง ลดปัญหาหมอกควัน จ.เชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์โดย ผศ.ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (Ete Cmu)