infor6

          องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนารถ อำเภอลาดบัวหลวง เตรียมจัดพิธีเปิดการเดือนเครื่องสถานีสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ อย่างเป็นทางการ นายชาญชัย สุรวัฒนาประเสริฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนารถ อำเภอลาดบัวหลวงเปิดเผยว่า ในวันที่ 1 กรกฏาคม นี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนารถ จะได้มีพิธีเปิดการเดินเครื่องสถานีสูบน้ำ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ โซล่าเซล อย่างเป็นทางการ โดย สถานีสูบน้ำ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ โซล่าเซล นี้ ได้จัดขึ้นโดยได้รับงบประมาณจากกระทรวงพลังงาน ในการจัดซื้อจักหาอุปกรณ์ ทั้งแผงโซลล่าเซล ขนาด 300 วัตต์จำนวน 15 แผง มอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส 5 แรงม้า จำนวน 5 เครื่อง ท่อสูบน้ำพยานาค ขนาด 18 นิ้ว ยาว 18 ฟุต จำนวน 5 ท่อ ต่อ 1 สถานี ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนารถ ได้จัดการก่อสร้างจนแล้วเสร็จไปแล้วจำนวน 2 สถานีสูบน้ำ เพื่อทำการสูบน้ำจาก แม่น้ำเจ้าพระยา ที่ไหลมาตามคลองพระยาบันลือ แยกเข้าคลองตามพื้นที่การเกษตรกว่า 5000 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมด ขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนารถ กว่า 8200 ไร่ และยังได้มีโครงการที่จะทำการก่อสร้างเพิ่มเติมอีก จำนวน 2 สถานี รวมเป็น 4 สถานีสูบน้ำของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนารถ ซึ่งผลที่ได้รับจากการติดตั้งสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์นี้ จะช่วยให้เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายในการทำเกษตรกรรมกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ทั้งค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะต้องสูบน้ำเข้าแปลงการเกษตรจาก คลองสู่คลอง ลดมลพิษทางอากาศ จากควันของเครื่องสูบน้ำ และ ลดความเสี่ยงในการเฝ้าระวัง คนร้ายมาขโมยเครื่องสูบน้ำได้อีกด้วย

เครดิตสถานีข่าวเอทีวี