รายละเอียดรายงายงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200107 สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา
งวดที่ 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

Download (PDF, 103KB)