ตามประกาศ สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุสนามและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทน(เตาชีวมวลฟืน เตาชีวมวลแกลบ เตาย่างประสิทธิภาพสูง) ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามเอกสารแนบ สามารถ download เอกสารแนบ ได้จาก link ข้างใต้

Download (PDF, 1.08MB)

Download (PDF, 1.34MB)

Download (PDF, 1.03MB)

Download (PDF, 2.61MB)

Download (PDF, 4.19MB)

Download (PDF, 2.76MB)