การสัมมนาให้ความรู้และศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์ต่อนโยบายการจัดหาไฟฟ้า วันที่ 4-5 เมษายน พ.ศ. 2560

>>>> ด้วยกระทรวงพลังงานได้จัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (Power Develoment Plan : PDP 2015) เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ทำหน้าที่เสนอแนะนโยบายและจัดทำแผนพัฒนาพลังงานด้านไฟฟ้าของประเทศ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อความต้องการไฟฟ้าของประเทศในราคาที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดีต่อนโยบายการจัดหาไฟฟ้ากับข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้สนใจในพื้นที่

>>>สนพ.ได้จัดสัมมนาให้ความรู้และศึกษาดูงาน ภายใต้ โครงการสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์ต่อนโยบายการจัดหาไฟฟ้า จำนวน 2 วัน 1 คืน มีผู้เข้าร่วมประมาณ 120 ท่าน ระหว่างวันที่ 4 – 5 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี และกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าขนอม จ.นครศรีธรรมราช และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี


17492734_1389286604467993_6343465569287396902_o 17636977_1389285801134740_7610578300611661943_o 17807648_1389286921134628_8776384485011728159_o 17814566_1389286437801343_4715381583887245528_o 17814627_1389287084467945_8839820456493301423_o 17834203_1389286714467982_1140857095657360867_o 17834953_1389285797801407_1128416563060895279_o 17855024_1389286291134691_6651107088952068969_o S_5891647932786 S_5892955708465 S_5892955828088