สพจ.สตูล รณรงค์การประหยัดพลังงาน  ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูล