สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนธันวาคม 2564  ของสำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่

Download (PDF, 68KB)