ประกาศจังหวัดแพร่ 

เรื่อง ยกเลิกประกาศการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 31 รายการ ครั้งที่ 2

Download (PDF, 172KB)