ร่างประกาศจังหวัดแพร่

เรื่อง  ประกวดราคาเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบไฟล์ มาพร้อมนี้

Download (PDF, 12.43MB)