53f2b3e8ef7296541900001b-1-20140819091816-7e4da93be2cc3e450d05a870634a9911

เตาเผาถ่าน 200 ลิตร แบบตั้ง

..เตาเผาถ่าน 200 ลิตรแบบตั้ง ..ลักษณะของเตา – ผลิตจากถังเหล็กขนาดบรรจุ 200 ลิตร จะหนากว่าถังน้ำมันเล็กน้อย – มีฝาเปิดด้านบน พร้อมแหวนครอบและล็อกฝาถัง – ปล่องระบายควัน 4 ปล่อง บนฝา 1 ปล่่อง , ด้านข้าง 3 ปล่อง พร้อมเจาะรูเพื่อเก็บน้ำส้มควันไม้ – ช่องจุดไฟ และให้อากาศเข้าขนาดใหญ่เหมาะสมกับตัวถัง พร้อมฝาเลื่อนเปิด-ปิด – ด้านในมีตะแกรงหล็ก รองรับฟืน หรือวัสดุที่จะทำถ่าน – มีคู่มือการใช้เตา และ ขั้นตอนการเผาถ่าน และ วิธีเก็บน้ำส้มควันไม้

วีดีโอการใช้งาน

สนใจติดต่อสอบถามที่ 053-xxxxxx