สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก จัดกิจกรรมรณรงค์รวมพลังงานคนไทย ลดพีคไฟฟ้า (ปิด ปรับ ปลด เปลี่ยน) ให้กับหน่วยงานราชการในจังหวัดตาก เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับภาคเอกชน ประชาชน และนักเรียนนักศึกษา ในการใช้พลังงานอย่างประหยัด ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก