สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร จัดสัมมนาให้ความรู้แก่ภาคประชาชน เพื่อร่วมกันอนุรักษ์พลังงาน  วันที่ 21 ธ.ค. 58 ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

โดยมี นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดการสัมมนาโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคประชาชน เดินหน้าประเทศไทย ลดใช้พลังงาน

ฝึกอบรมเยาวชน ฝึกอบรมเยาวชน 58072008_02 58122201_4