ข้อที่ 21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

Download (PDF, 6.52MB)

ข้อที่ 22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

Download (PDF, 6.95MB)

Download (PDF, 9.33MB)

ข้อที่ 23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

Download (PDF, 1.91MB)

ข้อที่ 24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 2561

Download (XLS, 130KB)