ข้อที่ 42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

Download (PDF, 5.7MB)