ข้อที่ 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

Download (PDF, 439KB)

ข้อที่ 37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

Download (PDF, 389KB)

ข้อที่ 38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

Download (PDF, 2.67MB)