สพจ.สุโขทัย โดยนายจารุเกียรติ ปัญญาดี พนจ.สุโขทัย ได้จัดประกวดถ่ายรูปด้านพลังงาน ภายใต้กิจกรรม “มีพลังงานมีความสุข @sukhothai”
ส่งภาพถ่ายได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 17 มิ.ย. 2559 และจะประกาศผลผ่านทางเพจ วันที่ 1 สิ.ค. 2559 (ปล.รายละเอียดคลิกเข้าไปที่รูปภาพ) จึงเรียนมาเพื่อทราบดดยทั่วกัน

มีพลังงานมีความสุข

รายละเอียดกิจกรรม…

13346272_478264729037587_4659517150084186824_o

ใบสมัคร…