สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรม    “นักศึกษาสายอาชีพ  ร่วมลดพีคไฟฟ้า ”
โดย นายนิพันธ์ บุญหลวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิด และปล่อยขบวน  จักรยานยนต์ กว่า 200 คัน  ในกิจกรรมรณรงค์ นักศึกษาสายอาชีพ  ร่วมลดพีคไฟฟ้า   ในวันที่  15  มิถุนายน  2559   ณ.วิทยาลัยเทคนิคแพร่