ประกาศจ้างเหมาติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

  1. ติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่เพื่อการเกษตร ขนาดไม่น้อยกว่า 600 วัตต์ จำนวน 3 ชุด
  2. ติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อประปาชุมชน ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ จำนวน 2 ระบบ

สามารถ download เอกสารได้จาก link ข้างใต้

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)