โดย สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 6 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของานในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๔๓,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) สามารถ download เอกสารแนบการประกวดได้จาก link ด้านใต้

Download (PDF, 1.35MB)

Download (PDF, 7.12MB)

Download (PDF, 4.58MB)

Download (PDF, 399KB)

Download (PDF, 481KB)

Download (PDF, 1.24MB)

Download (PDF, 993KB)

Download (PDF, 9.57MB)