สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา ได้จัดประกวดราคาจ้างติดตั้งโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 6 ชุด
สามารถ download เอกสาร ได้ตาม link ข้างใต้

Download (PDF, 902KB)

Download (PDF, 1.23MB)

Download (PDF, 4.65MB)

Download (PDF, 1.7MB)

Download (PDF, 1.55MB)

Download (PDF, 415KB)

Download (PDF, 4.84MB)