วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 นำโดย นายทรงพล หาญศิริมีชัย พลังงานจังหวัดตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก เข้าร่วมเสวนา และจัดนิทรรศการด้านพลังงาน ในงานสัมมนาด้านการบริหารจัดการมลพิษทางอากาศ หัวข้อ “เทคโนโลยีระบบลดหมอกควันโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าให้กับชุมชน” ณ ห้องประชุมนิลนกาญจน์ โรงแรมราชาบุรี บูติค โฮเท็ล อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก (นายสุทธา สายวาณิชย์) ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมนี้ จัดโดย วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้