ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บนรถพ่วง 4 ล้อ เคลื่อนที่ ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)

สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน มีความประสงค์จะประกวดราซื้อระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บนรถพ่วง 4 ล้อเคลื่อนที่ จำนวน 7 ชุด

Download (PDF, 5MB)

Download (PDF, 3.85MB)

Download (PDF, 1.52MB)