สพจ.ลำพูนได้ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานแผนยุทธศาสตร์พลังงานจังหวัดลำพูน
ภายใต้โครงการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์พลังงาน
ระดับกลุ่มจังหวัด ตามยุทธศาสตร์ประเทศ ปีงบประมาณ 2560
ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-13.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีท่าน มนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุม 2 3 4 5 6 7 8IMG_0285 IMG_0286